Všeobecné podmínky • Osobní údaje, které budou fotografovi poskytnuty (jméno, telefonní číslo, email, adresa) pro plnění smluvního vztahu, budou zpracovávány po dobu následujících 10 let ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Fotograf prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pro plnění smluvního vztahu a nebudou poskytovány třetím stranám či jinak zneužity. Dále nebudou použity pro zasílání obchodních nabídek. Všechny smlouvy a jiné dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy, údaje jako jméno a příjmení na dokladech budou uloženy k plnění zákonu o účetnictví po dobu 10 let, poté budou zničeny.
 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia (sociální sítě či na vlastních webových stránkách) po dobu 10 let, a to v případě, že zákazník vyjádří svůj písemný souhlas.
 • Na veškeré balíčky je možné vystavit dárkovou poukázku platnou 6 měsíců od vystavení. Poukaz je přenosný. Pokud uplyne jeho lhůta platnosti, nárok na focení zaniká. Poukazy jsou zasílány buď elektronicky emailem nebo poštou (+ 55 Kč), případně je v Praze možnost osobního předání. Zákazník je povinen objednat termín fotografování minimálně 1 měsíc před koncem platnosti poukazu. Prodloužení platnosti poukazu + 600 Kč.
 • Klient si fotografie k retuši vybírá sám ze zmenšených náhledů, které jsou zaslány do 7–10 dnů od focení na email (svateb se netýká!). Tyto náhledy je zakázano kdekoliv publikovat dle autorského zákona č. 121/2000 sb., jsou ve vlastnictví fotografa a slouží pouze k náhledu a výběru fotografií k retuši. Náhledy vybírá zásadně fotograf. Klient má možnost vybrat si více fotografií nad rámec balíčku. Každá další fotografie nad rámec balíčku + 100 Kč/ks. Celý balíček obsahuje barevné varianty a několik černobílých zdarma k balíčku jako pozornost od fotografa v počtu a výběru dle jeho uvážení. V případě zveřejnění náhledů klientem, klient hradí fotografovi pokutu 2000 Kč a fotky musí být smazány ze všech médií a webových stránek, kde byly zveřejněny. Bez uhrazení této částky nebude zakázka zpracována a zaslána klientovi! Dojde-li ke zveřejnění náhledů klientem po zpracování zakázky, pokuta je přesto vymahatelná v plné výši 2000 Kč a fotky musí být smazány ze všech médií a webových stránek, kde byly zveřejněny.
 • V případě, že si klient vybere fotografie nad rámec balíčku, je tato objednávka závazná.
 • Výsledný balíček je zaslán elektronickou formou přes portál Uschovna.cz či WeTransfer.com na email klienta.
 • Platba za služby je splatná ihned po nafocení, veškeré další doplatky za služby nad rámec balíčku po jejich objednání. U některých typů focení jsou vybírány rezervační poplatky, tyto poplatky jsou nevratné a činí 50 % celkové dohodnuté ceny za focení. Pokud dojde ke zrušení objednaného termínu focení, klient ztrácí nárok na focení v daném termínu a rezervační poplatek propadá. Pokud za sebe klient sežene náhradu, je možné jeho termín přesunout na náhradní.
 • Dodací lhůta všech typů focení (kromě svateb) je 4-6 týdnů. Tato lhůta běží od doby, kdy klient zašle svůj seznam vybraných fotografií k retuši fotografovi, anebo po uhrazení doplatku za fotografie nad rámec balíčku. Poplatek za expresní zpracování do 7 dnů na žádost klienta činí 1500 Kč.
 • Klient obdrží fotografie v jpeg formátu, jak v plném rozlišení pro tisk, tak i pro web, jiný formát není možný.
 • Neupravené fotografie nejsou poskytovány (kromě náhledů)!
 • K zajištění hladkého průběhu focení je klient i fotograf povinen dorazit včas na domluvené focení. Pokud se opozdí klient o více než 15 minut, fotograf má právo focení zrušit a rezervační poplatek propadá. O této skutečnosti musí fotograf klienta informovat neprodleně a to formou SMS, emailu či telefonního hovoru. Pokud klient na focení trvá a je to v časových možnostech fotografa, je možné toto focení uskutečnist za příplatek 500 Kč, který je splatný okamžitě, před focením a v plné výši. Pokud se opozdí fotograf o více jak 20 minut a bez omluvy, klient má právo na 1 fotografii navíc k balíčku jako kompenzaci. Pokud fotograf je nucen z neočekávaných událostí focení přeložit a je tato skutečnost oznámena min. 12 hodin před focením, klient získává 3 fotografie k balíčku navíc.
 • Fotograf působí převážně v Praze, na přání klienta ale i v celé České republice a v zahraničí. Případné příplatky za dopravu jsou kalkulovány předem a hrazeny klientem.
 • Pokud si klient objedná služby vizážistky, je nutné, aby klient ihned vyjádřil svůj názor na odvedenou práci, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 • Nespokojenost se svým vlastním vzhledem (např. tuk, vrásky, nedokonalosti, aj.) není důvod k reklamaci fotografií. U fotografií provádím základní retuše (jas, kontrast, ořez, odstraňuji základní vady jako jsou pupínky či modřiny.) Na veškerá focení doporučuji služby vizážistky.
 • Podpisem smlouvy automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumnění s nimi.
 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel,  propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • V případě neukázněného chování účastníků fotografování má fotograf právo fotografování zrušit. V případě poškození vybavení fotografa nahrazuje klient tuto škodu v plné výši a to do 3 měsíců od nastalé události. Za děti zodpovídá zákonný zástupce po celou dobu trvání fotografování a je přítomen po celou dobu trvání fotografování.
 • Klient je povinen předem sdělit své požadavky a připomínky, po fotografování a odevzdání výsledné práce na tyto požadavky nebude brán zřetel. V průběhu focení i po jeho ukončení má klient možnost požádat fotografa o ukázku fotografií na displeji fotoaparátu a tedy vyjádřit případné připomínky. Po rozchodu klienta a fotografa již není možné aplikovat případné připomínky. Fotograf neprovádí náročné retuše – zeštíhlení, dobarvování odrostů vlasů, apod.
 • Fotograf nenese odpovědnost za chybné zvolení nekvalitního fotolabu ze strany klienta, a tím vzniklé škody za špatný tisk fotoproduktů.
 • Svatební focení upravuje kromě Všeobecných podmínek také smlouva týkající se svatebního focení.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu